Kumtesë për shtyp 27 maj 2020

27/05/2020

Mbështetur në Ligjin nr. 03/L-209 për Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës dhe mbështetur në kriteret e përcaktuara në konkursin për pozitën e dy anëtarëve joekzekutivë në Bordin e BQK-së, Paneli për përzgjedhjen e kandidateve për pozitën si më sipër ka dërguar në Kuvendin e Kosovës dhe Qeveri, listën e kandidatëve (renditja alfabetike) si në vijim:

  1. Behxhet Brajshori
  2. Fadil Osmani,
  3. Nexhat Kryeziu,
  4. Nuhi Ahmeti,
  5. Petrit Gashi,
  6. Ramë Rexha, dhe
  7. Sejdi Rexhepi.