Kumtesë për shtyp – 18.04.2023

18/04/2023

Komisioni për përzgjedhje të kandidatëve për anëtarë të Bordit Drejtues të Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës (FKPK) njofton se është rishpallur konkursi për 5 anëtarë profesionalë, 1 anëtar përfaqësues të punonjësve dhe 1 anëtar përfaqësues të punëdhënësve.  Informacionet e plota për këtë konkurs mund të gjenden në faqen e internetit të FKPK-së:

https://www.trusti.org/wp-content/uploads/2023/04/Konkursi_Bord_Trusti_shq_202304.pdf

Konkursi është i hapur deri më 5 maj 2023, ora 16:00.