Kumtesë për shtyp

22/01/2013

Paneli për zbatimin e procesit për emërimin e Guvernatorit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, pas përfundimit të afatit për aplikim, konstatoi se për këtë pozitë kanë aplikuar 7 kandidatë:
1. Valentin Toçi
2. Bedri Hamza
3. Safet Merovci
4. Xhemajl Gashi
5. Gani Gërguri
6. Flamur Keqa
7. Nexhat Kryeziu