Kumtesë e Bordit Dejtues dhe Menaxhmentit të BQK -së

23/07/2010

NJOFTIM

Bordi Drejtues dhe Menaxhmenti i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës janë takuar sot për të shqyrtuar operacionin e kryer në selinë e BQK-së nga ana e Prokurorisë Speciale të Kosovës dhe kanë ndërmarrë hapat më të cilët garantohet kontinuiteti i realizimit të të gjitha funksioneve të BQK-së.
Njekohësisht, BQK shpreh besimin e saj të thellë në organet e drejtësisë.

Bordi Drejtues dhe Menaxhmenti i BQK-së