Kumtesë e Bordit Dejtues dhe Menaxhmentit të BQK -së