Kryeministri Berisha pret një delegacion të Autoritetit Bankar Qendror të Kosovës

08/05/2008

Kryeministri Berisha priti sot një delegacion të Autoritetit Bankar Qendror të Kosovës të kryesuar nga z. Gazmend Luboteni, Kryetar i Bordit të këtij autoriteti. Në përbërje të këtij delegacioni ishin edhe z. Hashim Rexhepi, Drejtor i Përgjithshëm i Autoritetit Bankar Qendror të Kosovës dhe z.Agron Dida Inspektor i Përgjithshëm.

Kjo shënon vizitën e parë zyrtare të përfaqësuesve të këtij Autoriteti të lartë financiar, i emëruar rishtazi pas krijimit të shtetit të Kosovës. Ata e njohën Kryeministrin Berisha me zhvillimet e fundit në sektorin financiar si dhe perspektivat e reja të bashkëpunimit me sektorin financiar të Shqipërisë të përfaqësuar nga Banka e Shqipërisë dhe Autoriteti i Mbikqyerjes Financiare.

Perspektivat e reja të bashkëpunimit përshijnë kuadrin ligjor, inspektimet e përbashkëta si dhe një sërë projektesh në fushën në fjalë.

Kryeministri Berisha i njohu përfaqësuesit e  Autoritetit Bankar Qendror të Kosovës me kuadrin fiskal dhe monetar të Shqipërisë si dhe tendencën dhe influencën e jashtme në këto sektorë.
Më tej Kryeministri Berisha i siguroi përfaqësuesit e  Autoritetit Bankar Qendror të Kosovës se qeveria shqiptare do të mbështesë thellimin e bashkëpunimit në të gjitha aspektet dhe do të ndihmojë në perspektivën e projekteve të reja dhe atyre ekzistuese.

Përfaqësuesit e  Autoritetit Bankar Qendror të Kosovës u shprehën se situata makroekonomike dhe performanca e Shqipërisë preken shumë pak nga kriza botërore e naftës dhe ushqimeve.
(06/05/2008 Marrë nga web-faqja e Këshillit të Ministrave të Republikes së Shqiperisë)