KPŠF na informativnom sastanku sa rukovodiocima CBK-a

16/03/2022

Guverner Centralne banke Republike Kosovo (CBK), g. Fehmi Mehmeti, primio je na sastanku predstavnike Kosovskog penzionog štednog fonda (KPŠF), odnosno predsedavajućeg Odbora g. Ruzhdi Morina i upravnog direktora g. Adrian Zalli.

Glavna tema sastanka bilo je informisanje rukovodioca CBK-a o trenutnom stanju investicija KPŠF-a na finansijskim tržištima nakon nedavnih događaja u Ukrajini.


G. Morina je obavestio da su nakon 2021. godine, kada su investicije KPŠF-a porasle za oko 11%, početkom ove godine, zbog negativnih efekata pandemije na lanac snabdevanja, a posebno zbog rata u Ukrajini, investicije KPŠF-a su zabeležili pad, koji je trenutno oko 4%.

S obzirom da su glavni indeksi na finansijskim tržištima trenutno opali od 15% do 20%, pad investicija KPŠF-a od 4% može se smatrati prilično uzdržanim. Ovo je uglavnom rezultat zaštitnih mera koje je Upravni odbor preduzeo tokom januara i februara ove godine.  

Takođe, g. Morina je naveo da ovaj pad, iako negativan, u kratkom roku ne šteti dugoročnim ciljevima KPŠF-a, o čemu svedoče svi pokazatelji učinka KPŠF-a preko tri meseca, koji su na pozitivnom terenu.


Takođe, ovom prilikom g. Morina je obavestio guvernera Mehmeti o drugoj meri koju je nametnuo Upravni odbor, kojom je pokrenuo Konzervativni portfolio za doprinosioce starosti od 63,5 i više godina.

U skladu sa ovom merom, njihova sredstva će biti uložena u obveznice Trezora  Republike Kosovo i nijedan doprinosilac koji je 18 meseci ili manje blizu penzije neće biti pod uticajem kretanja na finansijskim tržištima.


G. Mehmeti je, sa druge strane, nakon zahvalnosti na informacijama, pohvalio napore Upravnog odbora KPŠF-a za preduzete mere koje su smanjile rizik i uticaj ovih kretanja na doprinosioce.

Guverner je istakao potrebu za redovnim sastancima dve institucije, kako bi se kontinuirano pratila situacija i obezbedio odgovarajući institucionalni odgovor u službi zaštite interesa doprinosioca.