Kosovski i evropski studenti završili su stručnu praksu u CBK-u

13/12/2018

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, dodelio je potvrde studentima univerziteta i koledža koji su uspešno završili program stručne prakse za 2018. godinu u CBK-u.

Guverner Mehmeti čestitao je studentima na njihovom radu, ohrabrujući ih da nastavljaju sa njihovim angažovanjem.

„Centralna banka Republike Kosovo nastaviće da podrži ovaj program, pružajući priliku svim studentima da stiču znanja o najboljim međunarodnim praksama. Organizovanje ove tradicionalne prakse ima u cilju da studentima omogućava povezivanje teorijskog znanja koju su sticali tokom studiranja sa praktičnim radom u javnim nezavisnim institucijama“.

S druge strane, studenti su izrazili zahvalnost čitavom osoblju CBK-a za spremnost da im pomognu u uspešnom obavljanju prakse.

Program prakse za studente, kojeg pruža CBK, traje jedan mesec a ove godine je program bio poseban jer su učestvovali studenti iz Nemačke i Italije.

Glavni cilj ovog programa je da se sa odabranim studentima podele iskustva osoblja CBK-a, i da se realizuju konkretni projekti, dok izbor uspešnih kandidata vrši se uzimajući u obzir njihove rezultate tokom studiranja i stepen motivacije za obavljanje stručne prakse u CBK-u. 

Tokom prakse, odabrani studenti su raspoređeni po organizacionim jedinicama CBK-a i radili su prema uputstvima nadzornih lica u relevantnim jedinicama.