Kosovo po prvi put organizuje godišnje susrete Konstituencija SB-e i MNF-a

06/05/2016

U Prištini održavaju se godišnji susreti Konstituencija Svetske Banke i Međunarodnog monetarnog fonda

Posle učlanjivanja Kosova u Međunarodni monetarni fond i Svetsku Banku u 2009 godini kao članica sa punim pravima , po prvi put su danas u Prištini održani godišnji radni susreti Konstituencija Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke .

Radovi Konstituencija Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke su organizovani od Ministarstva finansija i Centralne Banke Kosova.

Sastanci Konstituencija Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske Banke su godišnji sastanci gde se diskutuje o opštem globalnom ekonomskom razvoju, regionalnim izazovima kao i unutrašnjim pitanjima Konstituencija.

Dakle, u toku radova Konstituencije Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske Banke u Prištini prisustvovali su bili i guverner Centralne banke Kosova Bedri Hamza, Ministar finansija Avdullah Hoti, i drugi visoki zvaničnici javnih institucija Republike Kosova, delegacije Konsituencija Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda predvođena potpredsednikom za Evropu i Centralnu Aziju u Svetskoj banci Cyrril Muller, izvršni direktor Svetske banke Franciskus August Godts, zamenik generalnog direktora Međunarodnog monetarnog fonda Mitsuhiro Furusaëa, izvršni direktor Međunarodnog monetarnog fonda Ibrahim Halil Canakci i predstavnici Međunarodne finansijske korporacije (IFC)-a.

Zemlje učesnice u Konsituenci Svetskoj banci i Međunarodnom monetarnom fondu, koji su učestvovali u ovogodišnjim sastancima su: Austrija, Turska, Slovenija, Češka, Mađarska, Slovačka, Belorusija, Luksemburg i Belgija.

Tokom godišnjih radnih sastanaka Konstituencija se mnogo raspravljalo o mnogim ekonomskim temama sa kojima sa se preokupirane zemlje naših Konstituencija, kao što je niska cene nafte i njen uticaj na inflaciju, usporavanje ekonomskog rasta Kine, izbegličke krize u Evropi i potrebne reforme koje su neophodne za jedan veći ekonomski rast. Tokom ovih sastanaka, su razmenjena i iskustva između zemalja učesnica.

Organizacija sastanaka Konstituencija Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke u Prištini govori mnogo o konstruktivnoj ulozi i snažnog partnerstva Kosova sa MMF-om, Svetskom bankom i tih devet država. Ali, takođe je dokaz da su kosovske institucije dodatno pojačale ekonomske i političke veze sa međunarodnim finansijskim organizacijama i državama članicama Konstituencija MMF-a i Svetske banke.

Kosovo je deo Konstitutivnosti Centralne i Istočne Evrope u MMF-u, zajedno sa drugim zemljama poput Austrije, Turske, Slovenije, Češke, Mađarske, Slovačke i Belorusije. Dok, sa druge strane o konstitutivnosti Svetske banke, pored navedenih zemalja, takođe uključuje i Luksemburg i Belgiju.