Kosovo je ostvarilo napredak prema jesenjem Izveštaju MMF-a 2016 za Regionalna ekonomska pitanja CESEE

07/11/2016

Ministarstvo finansija Republike Kosova, Centralna banka Kosova i Međunarodni monetarni fond (MMF) danas su održali Seminar o jesenjem izveštaju MMF 2016. regionalnim ekonomskim pitanjima za centralnu, istočnu i jugoistočnu Evropu (CIJIE).

Zemlje Centralne, Istočne i Jugoistočne Evrope su: Albanija, Belorusija, Bosna, Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Mađarska, Kosovo, Letonija, Litvanija, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Poljska, Rumunija, Rusija, Srbija, Slovačka, Slovenija i Ukrajina.

Ovaj izveštaj pokriva pitanja koja se odnose velikim ekonomskim kretanjima u zemljama Centralne, Istočne i Jugoistočne Evrope, kao i očekivanja za buduća ekonomska kretanja. Kao takav, ovaj izveštaj je objavljen dva puta godišnje (proleće i jesen), kako bi razmotrili ekonomskog razvoja na ovim zemljama i takođe merama koje treba preduzeti da se poboljša upravljanje javnih investicija i poreske administracije.

Povodom objavljivanja ovog izveštaja, MMF-a u saradnji sa odgovarajućim vladama izvršila je Predstavljanje ovog izveštaja u bilo kojoj od zemalja uključenih u izveštaju. Za ovo izdanje, odlučeno je da se prezentacija bude na Kosovu i u Litvaniji. Što se tiče Kosova, prvi put da je ovaj izveštaj je predstavljen u Prištini.

Ministar finansija Avdullah Hoti je u svom uvodnom govoru izrazio posebnu zahvalnost za dva predstavnika MMF-a što su izabrani Prištinu da predstavljanje glavnnih nalaza izveštaja.

"Dozvolite mi da kažem da je jesenji izveštaj MMF-a 2016 o regionalnim ekonomskim pitanjima za centralnu, istočnu i jugoistočnu Evropu (CIJIE), je veoma informativan i sadrži opsežne podatke o ekonomskim, fiskalnim i finansijskim politikama u zemljama centralne, Istočne i Jugoistočne Evropa. Osim toga, ovaj izveštaj razmatra dovoljno detaljno smernice za budućnost, na osnovu najnovijih projekcija MMF-a ", rekao je ministar je Hoti.

A što se tiče glavnim tačkama sadržane u ovom izveštaju u vezi sa Kosovom, ministar finansija Avdullah Hoti, izjavio je da "Izveštaj s pravom ukazuje na uspeh Kosova u poboljšanju kvaliteta kreditnog portfolija. To pokazuje posvećenost CBK i svih zainteresovanih strana za bolju ekonomsko okruženja, što je takođe uticalo na kvalitet kreditnog portfolija. Kosovo je prilično dobro rangirano u pogledu kvaliteta poreske uprave. Mi smo, kao što znate, uradili prilično suštinske reforme u smislu pojednostavljenja procedura i eliminisanja birokratije, i to je dobro uhvačeno u ovom izveštaju.

""Pružanje onlajn poreskih usluga, istakao kao jedan od uspeha Kosova. Kosovo, među tim zemljama, čini se da je lider u tom smislu, i mi ćemo nastaviti sa još bržim tempom automatizacije i kompjuterizacije usluga ", dodao je ministar je Hoti.

Ovom prilikom, predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda zamenik šefa Odseka u evropskom odeljenja Međunarodnog monetarnog fonda Emil Stavrev i viši ekonomista u Međunarodnom monetarnom fondu Ara Stepanian predstavio je zaključke iz jesenjeg izveštaja MMF 2016 o regionalnim ekonomskim pitanjima Centralne, istočne i jugoistočne Evrope (CIJIE). U prvom delu svoje prezentacije su predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda predstavili pregled i svakodnevnih makroekonomski opasnosti država CIJIE, dok je drugi deo prezentacija bi usmeren glavnom nalazu istraživanja o upravljanju javnim investicijama i efikasnosti poreske uprave u regionu, u jednoj perspektivi među različitim zemljama.

Zamenik šefa Divizije u Evropskom Odeljenju Međunarodnog monetarnog fonda Emil Stavrev je rekao da "Prema jesenjem izveštaju MMF 2016 regionalnim ekonomskim pitanjima za centralnu, istočnu i jugoistočnu Evropu (CIJIE), ekonomski rast je ostao solidan u većini zemalja koje pokriva izveštaj . Međutim, ruska ekonomija je i dalje u recesiji, ali je tempo recesije sada više usavršen. Isto tako, Zajednica nezavisnih država (Commonvealth Independent States - većina bivših sovjetskih zemalja) postepeno izlazi iz recesije, kao rezultat poboljšanog spoljnog zahteva. Međutim, trenutna stopa rasta je teško da se nastavi, usled ograničenog rasta produktivnosti , demografskih i negativnih kretanja. Dok su rizici smanjeni, međutim, oni ostaju na horizontu sa realnim mogućnostima negativnog uticaja, kao što je to slučaj sa izbegličkom krizom i Brexa.

"Politika treba da bude balansiraju između srednjoročnog rasta i Re-Konstrucije fiskalnih rezervi, posebno u onim zemljama u kojima je rast bio bolji. Za čitav region, ostaje izazov potencijal popravljane rasta i približavanja kroz strukturne reforme i povećanje produktivnosti. U zavisnosti od zemalja, ovde se mogu navesti potrebe za poboljšanje upravljanja, poboljšanje snabdevanja radne snage, povećanje stope učešća i smanjenja strukturne nezaposlenosti ", rekao je predstavnik MMF-a Emil Stavrev.

On je takođe rekao da je "potreba za rast ekonomskog potencijala i rasta fiskalnih rezervi, zahteva poboljšanje upravljanja javnim investicijama i upravljanja poreza. Visok kvalitet javnih investicija poboljšava potencijal za ekonomski rast, s obzirom da još uvek postoji ogroman jaz u infrastrukturi, u poređenju sa razvijenim ekonomijama. U tom kontekstu, poboljšanje poreskog Upravljanja , utiče na rezultate stvaranja fiskalnog prostora za povećanje fiskalnih investicija.

U ovom seminaru učesnici su bili ministar finansija Avdullah Hoti, zamenik šefa odeljenja u Evropskom odeljenju Međunarodnog monetarnog fonda Emil Stavrev i viši ekonomista u Međunarodnom monetarnom fondu Ara Stepanian, predsednik Odbora za budžet i finansije u Skupštini Kosova Safete Hadergjonaj, zamenik guvernera Centralne banke Kosova Fehmi Mehmeti, direktor Poreske uprave Kosova Sakıp Imeri, vd direktora carina Fahri Gashi, savetnik za ekonomiju u Kancelariji premijera Valentin Toči, generalni direktor Agencije za strana ulaganja i podršku preduzeća na Kosovu Besian Mustafa, i drugi predstavnici kosovskih institucija, predstavnici međunarodnih institucija na Kosovu, predstavnici poslovne zajednice, grupa stručnjaka i predstavnika civilnog društva.df