Kosovo i Turska povećavaju saradnju u bankarskom sektoru

11/10/2018

Tokom godišnjeg sastanka Međunarodnog monetarnog fonda koji se održava u Baliju u Indoneziji, guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti i guverner Centralne banke Republike Turske, Murat Çetinkaya potpisali su Memorandum o razumevanju.
Cilj ovog Memoranduma o razumevanju je produbljivanje odnosa i jačanje razmene informacija i saradnje u oblasti centralnog bankarskog poslovanja, preduzimajući inicijative o povećanju dijaloga poslovanja na nivou stručnjaka i razmeni znanja i stručnosti.

Guverner CBK-a, Fehmi Mehmeti izrazio je zadovoljstvo povećanom saradnjom sa Centralnom bankom Republike Turske putem ovog memoranduma, koji će takođe omogućiti razmenu informacija i stavova o ekonomskim i finansijskim dešavanjima u ekonomijama dveju zemalja, kao i o pitanjima centralnog bankarskog poslovanja.
Potpisivanjem ovog Memoranduma o razumevanju, strane se dogovorile da jačaju razmenu znanja i stručnosti kroz radne posete zvaničnika. Razmena može biti u obliku tehničkih saveta, privremenog raspoređivanja zaposlenih, obuka, seminara, radionica, u obliku poseta stručnjaka, istraživačkih poseta ili istraživačkih aktivnosti u međusobno dogovorenim oblastima.