Kosovo i dalje ima stabilne perfomanse finansijskog sektora

12/12/2017

Nakon završetka posete delegacije Misije Međunarodnog monetarnog fonda na Kosovu , na čelu sa gđa .Stephanie Eble, u prostorijama Vlade Kosova održana je konferencija za medije , na kojoj su govorili ministar finansija g .Bedri Hamza, gđa.Stephanie Eble, šef Misije Međunarodnog monetarnog fonda na Kosovu i g.Fehmi Mehmeti v.d guvernera CBK .
V.d. guvernear Centralne banke Kosova g.Fehmi Mehmeti, zahvalio se Međunarodnom monetarnom fondu, na kontinuiranoj podršci Kosovu, posebno Centranoj banci Republike Kosova , u ostvarivanju svoje dužnosti promovisanja i održavanja finansijske stabilnosti , koji je stalno u razvoju . Dok u vezi sa finansijskim sektorom sa posebnim naglaskom na bankarstvo, on je najavio da ovaj sistem i dalje nastavlja biti stabilan, koji se nastavio povećati i u sektoru aktive i depozita, dok kreditiranje označio dvodstruki broj rasta, što je jedan od važnih faktora u jačanju ekonomskog razvoja zemlje. Veoma pozitivan pokazatelj po reči g.Mehmeti su nekvalitetni krediti, koji su nastavili njihov trend pada i danas nekbvalitetna stopa kredita je na nivou od 3.6 %, što je znatno bolja stopa u odnosu na zemlje regiona ili šire”. Takođe održivost finansijskog sistema , zasniva se na dobrom kapitalizacijom i vrlo dobroj likvidnosti. Drugi pokazatelj je kamatna stopa koja je nastavila sa trend pada u poređenju sa prethodnim godinama kada je kamatna stopa bila dvocifren, sada je efektivna kamatna stopa uključujući biznese i domaćintva pala na 6.51%, dok kamatna efektivna stopa za biznis je 5.87%,dok efektivna kamatna stopa za hipotekarne kreditë kreće se od 4 do 6%. Dakle postignut je napredak i to je uticalo na poboljšanju pristupa finansijama u Republici Kosova” dodao je v.d. guvernera Mehmeti.
Dok g.Bedri Hamza izrazio u svom govoru da “Ekonomija e Kosova u poslednjih godina napreduje , ekonomski rast je iznad 4 % i jedan je od najvećih u regionu. Ako govorimo o ekonomskom rastu i kao procenat je visok, ali znajući osnove kosovske ekonomije , očigledno Kosovu, je potreban veći ekonomski rast kako bi se rešili njegovi glavni izazovi”, rekao je ministar finansija g. Bedri Hamza u svom govoru na današnjoj konferenciji za novinare na kraju posete delegacije MMF-a . On je dalje izjavio da “Kosovo i dalje ima makro -fiskalnu stabilnost, i buđetski deficit i ove godine , govorimo o 2017godini , očekuje se da će biti u fiskalnom pravilu, manji od 2%.
Prema rečima ministra Hamze, očekujemo dobro izvršenje buđeta , ali pre svega buđetski deficit koji će biti u fiskalnom pravilu nešto niže od 2%, očekujemo pozitivan bankarski bilans u skladu sa fiskalnim pravilom. Hamza je ovom prilikom izjavio da “ MMF je pomagao Kosovu u potiskivanju strukturnih reformi, izgradnji ljudskih kapaciteta kao veoma važnog elementa za dobro srovođenje zakona i unapređenje ovih ljudskih kapaciteta, i normalno imali smo i korist na finansijskom aspektu”.
Ministar Bedri Hamza je naglasio da “Mi znamo da je čak i u Izveštaju Svetske banke , Kosovo je rangirano u dest najboljih zemalja u reformi, mi smo na 40 mestu, ali ipak Kosovo mora imati još veći napredak u tom pravcu, stvarati dobru poslovnu klimu , podržati privatni sektor, gde će sektor biti nosilac rasta i ekonomskog razvoja, ali i privlačenje stranih direktnih investicija , kako bi se rešili izazovi koje sam ranije spomenuo, visok trgovinski deficit i visoka stopa nezaposlenosti”.
On je rekao da Kosovo treba da ojača zakon i red , je prednost Vlade Republike Kosovo, a naša je potreba da pored dobrih zakona imamo i još bolju primenu zakona.
“Ovaj prioritet se održava i u Buđetu 2018 godine, gde smo za ovaj sektor podelili buđet više nego prethodnih godina. Potrebno je poboljšati dobro upravljanje, povećati efikasnost, povećati produktivnost zaposlenih u javnom sektoru i opravdati ugovor svakog zaposlenog”, dodao je ministar Hamza.
On je naglasio da je “čak i u dalekoj prošlosti i sada suočavamo se pritiscima novih inicijativa , posebnu u delu socijalnih transfera, znamo da Kosovo ima mnogo potreba, ali ima i niz prioriteta a to je održavanje makrofiskalnu stabilnosti. I moramo se baviti potrebama u skladu sa našim stvarnim budžetskim mogućnostima , inače je teško govoriti o očuvanju makrofiskalne stabilnosti”.
Ministar Bedri Hamza je rekao da je “deo ove misije , postajao je još jedan tim , koji je imao veze sa procenom Kosova da se pređe sa člana 14 na član 8. To predstavlja napredak statusa Kosova , jer u članku 8 učestvuju zemlje koje su dostigle nivo razvoja i valdavine zakona, i naprednije su zemlje, i verujem da Kosovo ispunilo te uslove da bude deo ovih zemalja, kao što sam već ranije rekao premešten iz člana 14 na član 8”.

Dok šef Misije Međunarodnog monetarnog fonda za Kosovo Stephanie Eble, je ocenila da Kosovo i dalje ima održiv ekonomski rast usled investicija i izazova. Očekuje se da će ekonomski rast u 2017 dostići 4,1 odsto , što je najviše među susednim zemalja , usled rasta investicija i rasta i izvoza. Takođe, kontinuirano povećanje doznaka iz dijaspore i povećanje kreditiranja od strane bankarskog sektora pružaju podršku ovom razvoju.
“Fiskalani aspekt ostaje adekvatan iz perspektive ekonomskog razvoja i stabilnosti , "fiskalno pravilo" je odgovarajući mehanizam fiskalne politike. U skladu sa revidiranim buđetom za 2017 godinu, buđetski deficit (definicija fiskalnog pravila ) očekuje se da bude oko 1.5 odsto BDP-a znatno ispod granice od 2 procenta definisanja fiskalnog pravila BDP-a. Projekat buđeta 2018 godine smera deficit od 1.8 odsto BDP-a, koji je u skladu sa fiskalnim pravilima . Predlog nacrt buđeta takođe vodi račun plata kao deo BDP-a, a u skladu sa pravilo platama koja je počela da se primenjuje od ove godine”, dodala je šef misije MMF-a za Kosovo Stephanie Eble.
Ona je takođe izjavila da “Što se tiče finansijskog sektora, kosovske banke su dobro kapitalizovane, likvidne i profitabilne i izrazila je da Misija pozdravlja nizak nivo nekvalitetnih kredita i njihovo pravilno obezbeđenje.