Kosovo i Crna Gora bez polisa osiguranja, od posebnog značaja za ekonomije dve zemlje

29/06/2021

Centralna banka Republike Kosovo pozdravila je vest o potpisivanju Memoranduma o razumevanju između Kosovskog biroa osiguranja i Nacionalnog biroa osiguravača Crne Gore.

Povodom potpisivanja ovog Memoranduma o razumevanju, koji podržava Centralna banka Republike Kosovo, vrši se uzajamno priznavanje osiguranja za pokrivanje odgovornosti prema trećim stranama na teritoriji Republike Kosovo i Crne Gore.
Kroz ovaj memorandum, pored olakšavanja slobodnog kretanja građana, omogućava se i povećanje prometa robe i usluga, povećavajući potencijal za ekonomski razvoj obe države.