Kosovo će implementirati Napredni sistem distribucije opštih podataka MMF

14/04/2017

Misija iz Departmana za statistiku Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) je posetila Prištinu od 6-13 aprila 2017, kako bi pomogla kosovsku vlast /autoritet/ u sprovođenju Naprednog Sistema distribucije opštih podataka MMF (engleski: Enhanced General Data Dissemination System e-GDDS), koji je odobren od strane Izvršnog odbora MMF maja 2015.Više