Kosova mori pjesë në konferencën vjetore të BERZH-it