Kosova do të implementojë Sistemin e Avancuar të Shpërndarjes së të Dhënave të Përgjithshme të FMN-së

14/04/2017

Një mision nga departamenti i statistikës i Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN) vizitoi Prishtinën nga 6-13 prill, 2017, për të ndihmuar autoritetet kosovare në implementimin e Sistemit të Avancuar të Shpërndarjes së të Dhënave të Përgjithshme të FMN-së (anglisht: Enhanced General Data Dissemination System e-GDDS), i cili është miratuar nga Bordi Ekzekutiv i FMN-së më maj 2015. Më shumë