Konferencija EBRR-a u Kijevu

22/05/2008

18. i 19. Maja 2008. u Ukrajinskom gradu Kijevu ozdžana je godišnja konferencija Evropske Banke za Rekonstrukciju i Razvoj - EBRR gde su sa Kosova bili prisutni Upravni Direktor CBAK-a G. Hašim Redzepi kao i Ministar Ekonomije i Finansija  G. Ahmet Shala.

Sem zainteresovanosti EBRR da pruži pomoć u kapitalnim investicijama na Kosovu, kao što je fabrika za obradu vode u Orloviću kao i dva autoputa, Morina – Merdare i Priština – Skoplje posebna važnost ove konferencije je bio sastanak predstavnika Kosova sa mnogobrojnim delegacijama članicama EBRR-a sa kojima se razmatralo nalaženje modaliteta za ubrzavanje članstva CBAK-a u Evropsku Banku za Rekonstrukciju i Razvoj.