Konferenca përmbledhëse për vitin 2009 me zhvillimet dhe të arriturat e BQK-së