Konferencë për Media: “Përmbledhje e Zhvillimeve – Performancës së BQK-së për vitin 2008 dhe objektivat kryesore të vitit 2009