Konferencë për Media e BQK-së: “Përmbledhje e Zhvillimeve – Performancës së BQK-së për vitin 2008 dhe objektivat kryesore për vitin 2009”