Konferencë e përbashkët në mes BQK-së dhe ICO-së

03/03/2010

U mbajt konferenca e përbashkët e BQK-së dhe ICO-së

Më 4 mars 2010 në "Grand Hotel” Prishtina është mbajt konferenca e përbashkët e organizuar nga Banka Qendrore e Republikës së Kosovës - BQK dhe Zyra Civile Ndërkombëtare – ICO me titull “Kostoja e financave dhe rritja ekonomike: Pse normat e interesit janë të larta në Kosovë.
Për t’i shpalosur prezantimet e anëtarëve të panelit kliko këtu (rar-file):