Konferencë e përbashkët e BQK-së dhe SHKS-së për sigurimet