Komunikatë për shtyp 17.01.2012

17/01/2012

Komunikatë për shtyp,

Ministria e Financave dhe Banka Qendrore e Republikës së Kosovës.
Sot, Ministria e Financave e Republikës së Kosovës me sukses ka shitur në ankand konkurrues Bono Thesari 3-mujore të Republikës së Kosovës në vlerë prej 10,000,000.00 Euro.

(komunikatë për shtyp 17.01.2012)