Jacanje Saradnje sa Nadzornom Agencijom za Osiguranje Slovenije

13/09/2012

Priština, 13. septembar 2012 god.

Da bi se povećala saradnja u oblasti nadzora nad kompanijama za osiguranje, guverner Gani
Gerguri i direktor Sergej Simoniti su potpisali Memorandum o razumevanju između Centralne
Banke Republike Kosova i Nadzorne Agencije za Osiguranja iz Slovenije.

Opšti okvir ovog Sporazuma se zasniva na Osnovnom Principima Osiguranja za Efikasno
Nadgledanje Osiguranja odobrenog od strane Međunarodnog Udruženja Nadzornih Osiguranja.

Ovaj sporazum, uglavnom snosi teme o razmeni informacija između dva regulatora koji se
fokusiraju na međusobnoj saradnji u oblasti licenciranja kompanija za osiguravanje, revizije i
njihovo ispitivanje i izveštavanje o pravnim i regulatornim promenama u obe zemlje.

Važno je naglasiti saradnju u oblasti kontinuiranog nadgledanja i popravnih mera za kompanije
osiguranja kako bi se obezbedio kontinuitet stabilnosti i održivost osiguravajućih kompanija.
Potpisnici su se dogovorili da održavaju redovne sastanke u vezi nadgledanja prudencijalnih
osiguranja preduzete u obe zemlje, dok je na godišnjoj osnovi da preispitaju svoje sisteme za
razvoj i regulatornog nadzora.

Trenutno na Kosovskom tržištu osiguranja funksionišu dve osiguravajuće kompanije iz Slovenije
- "Illyria" AD i "Illyria Life" AD.