Izvršni odbor CBK-a pokrenuo postupke likvidacije za MFI „Iute Credit Kosovo“ AD i za NBFI „Monego“

06/12/2019

Danas, 6. decembra 2019. godine, Izvršni odbor CBK-a, na osnovu nadležnosti koje garantuje član 36. stav 1. tačka 1.11 i 1.12, kao i član 67. stav 1. i 2. Zakona o Centralnoj banci Republike Kosovo, kao i u skladu sa stavom 105. stav 1. tačka 1.10 Zakona o bankama, mikrofinansijskim institucijama i nebankarskim finansijskim institucijama, odlučio je da ukine registraciji i da pokrene postupke likvidacije za mikrofinansijsku instituciju „Iute Credit Kosovo“ AD i za nebankarsku finansijsku instituciju „Monego“. 
Kroz svoju politiku licenciranja, CBK u kontinuitetu nastoji da pruža što bolje uslove za pristup finansijama na Kosovu, omogućujući poslovanje na našem finansijskom tržištu samo institucijama koje doprinesu stabilnošću i razvoju finansijskog sistema, i shodno tome, i održivom ekonomskom razvoju zemlje. 
Na osnovu toga, CBK je licencirala i dve gore navedene institucije, koje su u dokumentaciji putem koje su aplicirali, i na osnovu koje im je izdata licenca za poslovanje na Kosovu, izneli njihove planove kako planiraju da razvijaju njihovu delatnost na Kosovu. 
Međutim, tokom ovih godina poslovanja na našem tržištu, ove institucije su u kontinuitetu odstupale od njihovih biznis planova, na osnovu kojih su dobile licence za poslovanje na Kosovu, donoseći tako našem tržištu nešto drugo od onoga što su obećali da će doneti. 
Najvažnije i najuznemirujuće odstupanje od njihovih biznis planova, na osnovu kojih su dobili licence, odnosi se na kamatne stope koje su ove institucije primenile na kredite, koje su rezultirale višestruko veće u odnosu na stope koje su ove institucije predviđale u dokumentaciji apliciranja za kredit, koji predstavlja veoma važan element u procesu donošenja odluke o odobrenju licence za finansijske institucije. 
Kamatne stope koje su primenile ove institucije su izvan bilo kojeg standarda, bilo da ih uporedimo sa samim projekcijama ovih institucija, bulo u odnosu sa kamatnim stopama na kredite koje primenjuju druge finansijske institucije u zemlji. 
CBK je u kontinuitetu nastojala da kroz predviđene administrativne mere podstakne ove institucije da rešavaju ove probleme, ali one nisu rezultirale uspešne zbog nespremnosti ovih institucija da preduzimaju neophodne ispravke. 
Iz tog razloga, mi ocenjujemo da ove institucije nisu uspele da donesu našem tržištu očekivane rezultate, i naprotiv, svojom delatnošću su rizikovali solventnost korisnika kredita i na taj način su ugrozile i finansijsku stabilnost naše zemlje. 
Centralna banke Republike Kosovo je posvećena stvaranju uslova za povećanje zdrave konkurencije na našem finansijskom tržištu, omogućujući fer konkurenciju među finansijskim institucijama koje obezbeđuju pristup finansijama i poboljšanje uslova za pristup finansijama, ali nikada neće dozvoliti poslovanje onih institucija koje ne sprovode regulativne i zakonske zahteve zemlje, i koje koriste teške finansijske uslove u kojima se može naći jedan deo našeg stanovništva, pružajući im usluge koje ih još više osiromaše i još više otežavaju njihov život.  
Mi smo svesni naših odgovornosti koje imamo i u odnosu na nacionalnu bezbednost zemlje, stoga ostajemo posvećeni da u okviru naše oblasti odgovornosti, u saradnji sa svim drugim relevantnim organima, da ne dozvolimo nijednu aktivnost koja može ugroziti našu nacionalnu bezbednost.