Izvršni odbor CBK-a je osnovao stalni organ za procenu i rešavanje regulatornih izazova u vezi sa virtuelnim novcem

27/02/2018

Nakon angažovanja i upozorenja CBK-a u vezi sa fenomenom virtualnog novca , Izvršni odbor CBK na svom sastanku održanom 26 februara uspostavio je stalni organ za procenu i rešavanje regulatornih izazova koji se odnose na virtuelni novac. Ovaj strukturisani organ u formi savetodavne grupe će pratiti i analizirati međunarodna kretanja o regulaciji virtuelnog novca, fokusirajući se na njihovo rešavanje od strane regulatora u zemljama EU i zemljama u regionu i pripremiti preporuke organima za donošenje odluka u CBK u vezi sa daljim koracima u funkciji regulisanja virtualnog novca.
CBK-a se aktivno bavi pitanjima koja se tiču virtuelnog novca, analizira relevantna dešavanja, kontaktira odgovorne vlasti u evropskim zemljama , i komunicira sa javnošću bilo putem posebnih komunikacija ili putem izjava i prononsiranja njenih zvaničnika. CBK nastavlja da skreće pažnju na lokalne subjekte u vezi sa rizicima finansijskih gubitaka koji mogu nastati prilikom ulaganja u virtuelni novac i druge potencijalne implikacije.