Izvršni odbor CBK-a doneo je odluku o privremenom smanjenju graničnog osiguranja od autoodgovornosti

28/06/2021

Izvršni odbor Centralne Banke Republike Kosovo na sastanku održanom 24. juna, 2021.godine, doneo je odluku o privremenom smanjenju graničnog osiguranja od autoodgovornosti.  

Ova odluka doneta od strane uprave CBK-a, doneta je nakon razmatranja aktuarskog izveštaja Kosovskog biroa za osiguranje od 22. juna 2021. godine o adekvatnosti tarifa graničnog osiguranja od autoodgovornosti, i ocenjeno je da postoji dovoljna osnova za promenu tarifa premija graničnog osiguranja od autoodgovornosti za putnička vozila i motocikle.

Kroz ovu odluku, Centralna banka Republike Kosovo zahteva od Kosovskog biroa za osiguranje da u ime svojih članova, licenciranih osiguravača za obavezno osiguranje od autoodgovornosti, privremeno smanji tarife graničnog osiguranja od autoodgovornosti za tarifne grupe automobila i motocikala za 35 odsto.

Takođe, putem ove odluke se zahteva da primena novih tarifa za granične polise osiguranja počne da se sprovodi od 1. jula 2021. do 31. decembra 2021. godine.