Implementuje se novi sistem međubankarskih plaćanja na Kosovu

04/07/2016

Počev od 1 jula 2016, postojeći sistem plaćanja u CBK je zamenjen sa automatskim sistemom prenosa dizajniran u skladu sa najnovijim standardima u oblasti platnog sistema.
Implementacija ovog sistema je jedan od ključnih koraka koje je CBK preduzela za jačanje stabilnosti i povećanje efikasnosti finansijskog sektora i bankarskog sektora posebno .
Novi sistem međubankarskih plaćanja , pod nazivom , ATS (Automatic Transfer System/ Automatski sistem za prenos/transfer/) sastoji se od dve glavne komponente : komponent RTGS (Real Time Gross Settlement/bruto poravnanje u realnom vremenu) koji omogućava transfer fondova u realnom vremenu, kao i komponent ACH (Automatic Clearing House/automatski sistem kliringa/ koji čini obradu plaćanja u grupe od manje vrednosti, u tri sesije međubankarskog kliringa u CBK.
Novi sistem plaćanja je projektovan u skladu sa novim međunarodnim standardima u oblasti platnog sistema (ISO 20022), u skladu sa najnovijom telnologijom i najboljim praksama koje su Kosovo učinile jednu od prvih zemalja koja implementira ovaj standard.

Implementacija novog sistema ATS ima nekoliko prednosti , kao što su: neposredna obrada u realnom vremenu plaćanja u vrednošću i onih prioritetom, stvaranje olakšica u procesu povećanja efikasnosti u svakodnevno upravljanje likvidnosti od strane banaka, smanjenje rizika u bankarskom sistemu i stvaranje održive infrastrukture za dalju podršku razvoja bankarske industrije i razvoja finansijskih tržišta.
Za ovaj projekat , CBK imala tehniču i finansijsku pomoć Svetske banke, koja je inicirala i pomogla u razvoju i impelementaciji projekta po u okviru Strateškog plana CBK i strategije razvoja nacionalnog sistema plaćanja na Kosovu.
Realizacija projekta je svakako rezultat rada radnih grupa i osoblja CBK, komercijalnih banaka , Trezora/Ministarstva finansija kao i drugih institucija koje učestvuju u platnom sistemu.
Pored primene novog sistema plaćanja od 30 juna , 2016 godine počeo primenu IBAN i za plaćanje u zemlji koje će uticati na ujedinjenju i standardizaciju procesa provere ispravnosti bankovnih računa.

Govor Guvernera
Govor potpredsednika Odbora Udruženja banaka Kosova