Imenovanje g. Hašim Redzepija za Upravnog Direktora CBAK

28/03/2008

27. Marta 2008 Specijalni Predstavnik Generalnog Sekretara, G. Joachim Rucker  je imenovao G. Redzepija za Upravnog Direktora Centralnog Bankarskog Autoriteta Kosova na petogodišnji mandat.

Ovo imenovanje sledi nakon nominacije G. Redzepija od strane Vlade na sastanku održanom 27. Februara, 2008,  i usvajanja iste od strane Skupštine 14. Marta 2008. Ova nominacija je u skladu sa zahtevima UNMIK Regulative Br. 2006/47 (član 18.2(a)).

Pre njegovog novog imenovanja, G. Redzepi je u CBAK-u imao pozicije Zamenika Upravnog Direktora za finansijsku superviziju, Glavni službenik Supervizije i Direktor Supervizije Osiguranja.

Što se tiče Michel Svetchina, on se vraća u Banque de France nakon tri godine i tri meseca rada kao Upravni Direktor Bankarskog i Platnog Autoriteta Kosova (BPK) i kasnije CBAK.

Prilikom ceremonije primopredaje koja se održala 27. Marta 2008, CBAK Upravni Odbor je, kao i Menadzment i svi članovi osoblja, izrazio svoju zahvalnost G. Svetchinu za postignute rezultate tokom njegovog mandata. 

Imenovanje G. Redzepija za Upravnog Direktora CBAK kompletira proces Kosovarizacije u ovoj instituciji.