Hapja e ndërtesës qendrore të Procredit Bankës në Kosovë