Guverner održao je predavanje na Javnom Univerzitetu „Isa Boletini“ u Mitrovici

02/12/2015

Predavanje je održano u okviru Programa finansijske edukacije , program koji se sprovodi pod pokroviteljstvom CBK sa obrazovnim institucijama na svim nivoima na Kosovu. Tema ovog predavanja održana od guvernera CBK g.Bedri Hamza, pod nazivom “ Uloga Centralne banke , funkcije, bankarski sistem na Kosovu kao i uloga CBK u očuvanju finansijske stabilnosti u zemlji. On je razjasnio pitanja vezanim za funkciju CBK od njegovog osnivanja do danas, zatim detaljno objasnio dužnosti I odgovornosti koje opterećuju CBK u skladu sa Zakonom o CBK i drugim pratećim zakonima. U drugom delu rasprave guverner je predstavio podatke i performanse finansijskog sistema tokom godina pod nadzorom CBK . Pruženi podaci bili su u interesu studenata sa činjenicom da su oni već upoznati sa podacima institucije (CBK), što direktno je povezan i ovlašćen da vrši nadzor i kontrolu institucije licencirane od svog regulatora u ovom slučaju Centralna banka. Raspravljeno je o pitanjima iz oblasti bankarskog nadzora, licenciranja, nadzor osiguranja tržište hartija od vrednosti , penzionih fondova, javni dug i t.d. U trećem delu studenti su učestvovali na debatu o pitanjima koji je otvorio guverner. Ovom prilikom, studenti su pokazali veliko interesovanje i aktivno su se uključili u mnogim pitanjima za oblast bankarstva, kreditiranje , zatim se raspitali o ulozi bankarskog sistema za ekonomski razvoj , ekonomski rast, uticaj velikih projekata u ekonomskom razvoju. Guverner odgovarajući na sva postavljena pitanja ponudio je punu podršku CBK za studente , da budu aktivni učesnici u programu i međusobnoj saradnji između dve institucije, sa posebnim naglaskom na povećanje znanja o oblasti koje se bave sa finansijske edukacije , program razvijen od strane CBK. Guverner je izrazio spremnost CBK podsticanjem studenata i predavača Univerziteta da u budućnosti mogu biti deo predavanja iz različitih oblasti a koje su u interesu razvoja obrazovnih programa relativnih pravaca. Takođe je naručio profesore Univerziteta da podstiču izvanredne studente da učestvuju u konkurs CBK pod nazivom “Program prakse za studente ”, zatim da apliciraju za nagradu mladi ekonomista i ni na koji način ne ustručavati se da zahtevaju podatke koje CBK objavljuje i koje su potrebne za studente u ostvarivanju svojih radova teme. Na kraju prorektor za međunarodne odnose. Prof. Dr. Rifat Morina je zahvalio guvernera za sveobuhvatno predavanje i korisno za studente želeći da takva saradnja biti i dalje proširena nadajući se da će Univerzitet “Isa Boletini” imati koristi od predavanja i učešće studenata u programima koje razvija CBK , sa posebnim naglaskom u oblasti finansijskog obrazovanja.