Guverner Mehmeti se susreo sa ministrom Murati

25/05/2021

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti primio je na sastanku ministra finansija, rada i transfera Hekuran Murati.

Na ovom sastanku, guverner Mehmeti je informisao ministra Murati o najnovijim dešavanjima u finansijskom sektoru, odnosno u bankarskom sektoru, osiguranja i drugim finansijskim sektorima u zemlji i daljoj posvećenosti CBK-a da pomogne oporavku ekonomije i održavanja finansijskog sektora stabilnim i likvidnim.

Guverner Mehmeti je informisao ministra o primeni preporuka proisteklih iz najnovijih izveštaja Međunarodnog monetarnog fonda i Evropske komisije, sa posebnim naglaskom na radnje koje je CBK preduzela radi usklađivanja bankarskog regulatornog okvira sa okvirom Bazela III, liberalizacije cena na tržištu osiguranja, kao i druga pitanja u vezi sa finansijskim sistemom u zemlji.

S druge strane, ministar Murati je izrazio interes za nastavak dosadašnje saradnje dveju institucija u cilju prevazilaženja situacije stvorene pandemijom i daljeg razvoja ekonomskih politika usmerenih na ekonomski razvoj zemlje.

Na kraju, guverner Mehmeti i ministar Murati su se složili da će se saradnja dve institucije nastaviti i u budućnosti.