Guverner Mehmeti se sastao sa visokim rukovodiocima MMF-a i SB-a  

22/04/2022

U okviru prolećnih sastanaka Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke, koji se održavaju u Vašingtonu, guverner Centralne banke Republike Kosovo Fehmi Mehmeti sastao se sa zamenikom generalnog direktora MMF-a Bo Li, sa kojim je razgovarano o nedavnim makroekonomskim dešavanjima na Kosovu, sa posebnim naglaskom na stabilnost finansijskog sektora i napredna kretanja u ovom sektoru.

Guverner Mehmeti je čestitao zameniku generalnog direktora Međunarodnog monetarnog fonda na ovoj poziciji i zahvalio se ovoj instituciji na kontinuiranoj podršci koju daje Kosovu, u ovom slučaju CBK, dok je zamenik generalnog direktora Međunarodnog monetarnog fonda, Bo Li, istakao dalju podršku za CBK i u budućnosti.

Guverner Mehmeti se takođe sastao sa direktorom Evropskog odeljenja Međunarodnog monetarnog fonda, Alfred Kammer, sa kojim su razgovarali o najnovijim makroekonomskim dešavanjima, kao i o kretanjima u finansijskom sistemu Kosova.

Dok je glavna tema razgovora između guvernera Mehmeti i Udabir S. Das iz Odeljenja za monetarnu politiku i tržišta kapitala Međunarodnog monetarnog fonda bila tehnička pomoć koja je pružena CBK-u, kao i pružanje tehničke pomoći u sprovođenju preporuke koje proizilaze iz Pregleda stabilnosti finansijskog sistema (Financial System Stability Review-FSSR). Istovremeno, tim Sektora za monetarnu politiku i tržišta kapitala je ocenio sprovođenje nekih od preporuka koje proizilaze iz ovog izveštaja.

Guverner Mehmeti je takođe održao sastanak sa Misijom Međunarodnog monetarnog fonda za Kosovo koju vodi Gabriel Di Bella i sa direktorom naše izborne jedinice u Fondu, Daniel Palotai.

Guverner Mehmeti se takođe sastao sa potpredsednicom Svetske banke za Evropu i centralnu Aziju Anna Bjerde. Na ovom sastanku, guverner Mehmeti je obavestio gđu. Bjerde o najnovijim dešavanjima u finansijskom sistemu Kosova i zahvalio joj se na podršci Svetske banke CBK-u kroz različite projekte, u cilju daljeg razvoja finansijskog sistema na Kosovu.

Guverner Mehmeti će narednih dana održati sastanke sa drugim predstavnicima Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda.