Guverner Mehmeti se sastao sa rukovodiocima Agencije za bankarski nadzor i regulativu Turske

27/05/2022

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, tokom posete Istanbulu, Turska, sastao se sa rukovodiocem Agencije za bankarski nadzor i regulativu Turske, g. Mehmet Ali Akben.

Guverner Mehmeti je obavestio g. Akben u vezi sa najnovijim dešavanjima u finansijskom sistemu, koji nastavlja da bude likvidan i stabilan, kao i posvećenosti CBK-a za dalji razvoj bankarskog sektora i ekonomije zemlje.

Takođe, guverner Mehmeti je obavestio g. Akben u vezi sa situacijom banaka sa turskim kapitalom, koje posluju u bankarskom sektoru Kosova.

Guverner se zahvalio g. Akbenu na dosadašnjoj podršci i saradnji, kao i izrazio spremnost i zahtev za nastavak saradnje u oblasti obuke i daljeg razvoja osoblja CBK-a, učešće na nadzornim koledžima i sprovođenju zajedničkih ispitivanja.

S druge strane, rukovodilac Agencije za bankarski nadzor i regulativu Turske g. Mehmet Ali Akben, pohvalio je dosadašnja dostignuća finansijskog sistema Kosova i posvećenost CBK-a unapređenju finansijskog sistema, i izrazio posvećenost daljem unapređenju saradnje između dve institucije.