Guverner Mehmeti se sastao sa premijerom Hoti i ministarkom Bajrami

17/11/2020

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti primio je premijera Republike Kosovo, Avdullah Hoti i ministarku za finansije, Hykmete Bajrami.

Guverner Mehmeti se zahvalio premijeru i Vladi na posvećenosti i podršci koju je pružio CBK-u i finansijskom sistemu Kosova, dok je izrazio punu spremnost institucije koju vodi kao i u prošlosti, nastaviću da podržavam sveukupne ekonomske politike Vlade Kosova i postupaću se u skladu sa principom ekonomije otvorenog tržišta sa slobodnom konkurencijom, favorizujući efikasnu raspodelu resursa.  

Bankarski sektor pre pandemije bio je veoma stabilan, što je pomoglo u prevazilaženju ekonomskih poteškoća tokom prve faze pandemije.

Krajem februara 2020. banke su imale visok nivo adekvatnosti kapitala i likvidnosti, a ova stabilnost rezultat je dobrog upravljanja i obazrivog nadzora tokom godina.

Na konferenciji za medije nakon sastanka, guverner je najavio posvećenost CBK-a od početka pandemije gde je aktivirao Tim za kontinuitet rada, koji se sastajao 2 puta nedeljno ili češće, u zavisnosti od potrebe da se osigura kontinuirani rad svih procesa rada.

 „Tokom čitavog vremena je osigurano redovno funkcionisanje platnog sistema u celoj zemlji, uključujući i područja koja su izolovana tokom dužeg vremenskog perioda. Od početka restriktivnih mera, u martu, CBK je pokazala visoku proaktivnost kako bi, u okviru dostupnih instrumenata, pomogla ekonomskim agentima da se što lakše nose sa ovom ekonomskom krizom. Mere koje smo preduzeli u vanrednoj situaciji uglavnom su imale za cilj da pomognu u održavanju likvidnosti pojedinaca i biznisa, omogućavajući im odlaganje plaćanja kreditnih rata. Nakon faze vanredne situacije, ove mere su kasnije praćene dodatnim olakšicama za banke koje omogućavaju dužnicima pogođenim krizom da restrukturiraju svoje kredite, tako da dužnici u finansijskim teškoćama imaju mogućnost da ispune svoje ugovorne obaveze, i kako bi se normalizovale njihove poslovne aktivnosti “, izjavio je guverner Mehmeti.

Dao je do znanja da je CBK bila u redovnoj komunikaciji sa međunarodnim partnerima: MMF-om, Svetskom bankom, Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), kao i sa privrednim komorama na Kosovu i zahvaljujući tim kontinuiranim komunikacijama odobren je RFI (Rapid Financing Instrument) od MMF-a u iznosu od 52 miliona evra za pokrivanje hitnih i privremenih potreba platnog bilansa kao rezultat pandemije COVID-19.

Guverner je takođe najavio da je nakon kontakata sa centralnim bankama u regionu i zajedno pod okriljem Bečke inicijative i podrške EBRD-a, Evropska centralna banka je usvojila zahtev CBK-a za uspostavljanje linije finansiranja „repo“ u iznosu od 100 miliona evra.

Ova linija finansiranja, koja važi do 30. juna 2021. godine, omogućava CBK-u da pozajmljuje likvidnost u evro valuti od Evrosistema, kako bi odgovorila na potencijalne potrebe za likvidnošću finansijskih institucija na Kosovu u slučaju nefunkcionalnih tržišta zbog pandemije COVID-19.

„Tokom ovog perioda, CBK je svim svojim profesionalnim kapacitetima pomagala Vladi Kosova u izradi paketa mera za ekonomski oporavak i ostaje posvećena da nastavi svoj doprinos pomoći ekonomiji zemlje da ubuduće što lakše prevaziđe izazove. Uprkos trenutnim ekonomskim poteškoćama, finansijski sistem je i dalje čvrst i stabilan. Bankarski sistem je prilično dobro kapitalizovan i likvidan. Pokazatelj adekvatnosti kapitala i dalje je iznad potrebnog regulatornog minimuma i iznosi 16,5 procenata u avgustu 2020. godine sa 17,0 procenata u avgustu 2019. godine. Zadovoljavajuća situacija prisutna je i u pogledu likvidnosti, gde odnos likvidnosti iznosi 37,7 procenata. Stopa nekvalitetnih kredita  i dalje je na niskim nivoima od 2,7 procenta, dok je pokrivenost njihovih rezervisanja 138,2 procenta. Banke i dalje nastavljaju ka kreditiraju ekonomiju Kosova. Ukupni krediti u avgustu 2020. godine iznose 3,02 milijarde evra, nastavljajući i trend rasta ove godine, sa godišnjim rastom od 7,6 procenta. Vrednost izdatih novih kredita za period januar-avgust 2020. godine iznosi 912,5 miliona evra, što je smanjenje od 5 procenta u odnosu na isti period prošle godine gde je novih kredita bilo 959 miliona evra. Međutim, tokom jula-avgusta ove godine imamo obećavajuće podatke, gde su novi krediti odobreni od bankarskog sektora vredni 320,7 miliona evra u poređenju sa novim kreditima izdatim u istom periodu prošle godine od 260 miliona, ili povećanje od 23 procenta “, obavestio je guverner Mehmeti.

On je još jednom naglasio da se prema predviđanjima CBK-a očekuje se da će ekonomija Kosova ove godine zabeležiti pad za oko 7,2% i ovaj pad dolazi kao rezultat mera za sprečavanje širenja COVID-19, koje su negativno uticale na gotovo sve ekonomske aktivnosti u zemlji.

Stoga, videći ovu situaciju, guverner je izjavio da je za njeno lakše prevazilaženje potrebna bliska i dobro koordinisana saradnja svih strana, posebno Vlade Kosova i CBK-a, kao odgovorne za finansijski sistem zemlje.

Guverner je dalje rekao da će ova pandemija, pored kratkoročnih poteškoća sa likvidnošću biznisa, imati i dugoročni negativni uticaj na neke biznise u određenim sektorima.

Paket za ekonomski oporavak više je nego potreban da bi se umanjile negativne posledice koje će imati dugoročni uticaj na ove sektore. Bankarski sektor trenutno ima najpovoljniji finansijski i operativni kapacitet da zadovolji potrebe za finansiranjem korporacija i domaćinstava Kosova.

Guverner je ponovio da Vlada Kosova može da računa na podršku CBK-a i čitavog finansijskog sistema u sprovođenju njenih opštih ekonomskih politika.

Sa druge strane, premijer Hoti se zahvalio guverneru Mehmeti i čitavom osoblju CBK-a na njihovoj posvećenosti punoj koordinaciji aktivnosti od početka pandemije.

 „Verujem da je ova koordinacija bila da prevaziđe situaciju i posebno konkretne postupke koje je CBK preduzela stvaranjem potrebnih regulativa za odlaganje isplate kredita, za restrukturiranje kredita i druge odgovarajuće regulative, što je omogućilo da prema podacima koje nam je predstavio guverner 77 hiljada zahteva bude pravilno obrađeno, što je 60% kredita odloženo. Danas smo razgovarali o saradnji kao Vlade sa CBK-om sa novim merama za ekonomski oporavak od januara pa nadalje, jer je više nego jasno da ćemo se sa ovom pandemijom suočiti i posle decembra ove godine. Do kraja decembra mi praktično podržavamo ekonomiju Kosova sa oko 5% bruto domaćeg proizvoda u okviru Fonda za ekonomski oporavak sa 365 miliona evra, za sledeću godinu izdvojili smo 182 miliona evra. Nove mere ćemo dizajnirati u bliskoj konsultaciji sa CBK-om, jer ćemo maksimalno iskoristiti postojeće instrumente komercijalnih banaka, Fonda za kreditne garancije, osiguravajućih društava i drugih finansijskih instrumenata, tako da ta sredstva stavimo u ekonomiju“, izjavio je premijer Hoti.

Dao je do znanja da je na sastanku detaljno razgovarano o pomoći koja je potrebna Vladi od Centralne banke Republike Kosovo, Fonda za kreditne garancije, stvaranju prozora koje ovaj fond treba da podrži.

Takođe, premijer je najavio da će u bliskoj saradnji sa CBK-om biti posvećeni smanjenju broja ne registrovanih vozila, tako da će u januaru Vlada zajedno sa CBK-om započeti neophodne razgovore kako bi Kosovo postalo deo Zelenog kartona.

Takođe, premijer Hoti je obećao punu posvećenost proguranja dva zakona koja su u postupku i koji će poslužiti za stvaranje neophodne zakonske osnove za unapređenje finansijskog sistema i bankarskog sistema na Kosovu.