Guverner Mehmeti se sastao sa predstavnicima Privredne komore Kosova i Američke privredne komore

10/11/2020

Guverner Centralne banke Kosova, Fehmi Mehmeti primio je danas na sastanku predsednika Privredne komore Kosova, Berata Rukiqija i izvršnog direktora Američke privredne komore na Kosovu, Arian Zeku, u okviru redovnih sastanaka koje su rukovodioci triju organizacija imali od širenja pandemije COVID19.

Tokom sastanka se razgovaralo o sadašnjim ekonomskim i finansijskim parametrima, a naglašena je zajednička zabrinutost koju će primena novih mera za ograničavanje ekonomskih aktivnosti imati na poslovanje preduzeća, ali i u pretnjama za stabilnost finansijskog sektora.

Smatrajući prioritetnim očuvanje javnog zdravlja, guverner Mehmeti, kao i rukovodioci dveju privrednih komora, Rukiqi i Zeka, podvukli su i važnosti zdravlja privatnih preduzeća, koje snose teret zapošljavanja i ekonomskog rasta u zemlji.

Stoga, sva tri sagovornika su izrazili uverenje da je potrebno pronaći ravnotežu između nesmetanog poslovanja preduzeća, ali i strožijeg nadzora nad sprovođenjem mera koje imaju za cilj sprečavanje širenja pandemije COVID19, sada kada je u čitavoj zemlji pogoršana epidemiološka situacija.