Guverner Mehmeti se sastao sa predstavnicima Mreže prodavaca na malo

18/02/2021

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, primio je na sastanku predstavnike Mreže prodavaca na malo, koje je predvodila izvršna direktorka, Yllka Metaj.
Tokom sastanka, guverner je informisao direktorku Metaj o merama koje je CBK preduzela tokom perioda pandemije, u cilju olakšavanja potreba poslovnih subjekata za likvidnošću i da bi im se pomoglo u njihovoj delatnosti.
Takođe, guverner je prisutne upoznao sa planovima CBK-a za dalju podršku za olakšavanje pristupa finansijama za poslovne subjekte i olakšavanjima koje će se preduzeti, u slučaju dalje potrebe za pomoć poslovnim subjektima da lakše snose finansijski teret tokom procesa njihovog oporavka i razvoja.

Deo razgovora je bilo i trenutno stanje u finansijskom  sektoru, naročito u bankarskom, koje je i dalje stabilno, sa visokim pokazateljem likvidnosti i kapitala.

 S druge strane, predstavnici Mreže prodavaca na malo su se zahvalili guverneru Mehmetiju na sastanku, i izneli su svoje zahteve prema CBK-u i bankarskom sektoru, da bi se olakšala i podržala aktivnost poslovnih subjekata koji su članovi ove Mreže.