Guverner  Mehmeti se sastao sa predstavnicima Federalne rezereve Njujorka

13/10/2022

U okviru godišnjih sastanaka Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke, koji se održavaju u Vašingtonu, SAD, guverner Mehmeti održao je sastanak sa predstavnicima Federalne rezerve Njujorka.

Guverner Mehmeti je informisao predstavnike Federalne rezerve o učinku finansijskog sistema na Kosovu, a posebno bankarskog sektora i istakao značaj ovog sektora u podršci ekonomskom razvoju zemlje.

Guverner Mehmeti je takođe informisao predstavnike Federalne rezerve sa stavovima Centralne banke o makroekonomskim kretanjima u Republici Kosovo, kao i sa ulogom finansijskog sektora kao ključnog faktora u finansiranju ekonomije.

Na sastanku je razgovarano i o mogućnostima proširenja i unapređenja saradnje dve institucije u oblasti upravljanja sredstvima, kao i o učešću u obukama koje organizuje Federalna rezerva Njujorka.