Guverner Mehmeti se sastao sa predstavnicima EBRD-a

25/03/2022

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, primio je na sastanak predstavnike Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), kojim je predsedavao direktor za Kosovo, Neil Taylor.
Guverner Mehmeti se zahvalio predstavnicima EBRD-a na predstavljanju Izveštaja o tranziciji za 2021/2022. godinu, ističući angažman i važan doprinos koji EBRD kontinuirano daje za podršku institucijama Kosova i uopšte za ekonomski razvoj zemlje.
Guverner Mehmeti je informisao predstavnike Evropske banke za obnovu i razvoj o makroekonomskim i finansijskim kretanjima na Kosovu, ističući visoku stabilnost finansijskog sistema i njegovu ulogu u podršci ekonomije zemlje.
Takođe, guverner Mehmeti se zahvalio predstavnicima ove institucije na kontinuiranoj podršci koju su dali i daju Centralnoj banci Republike Kosovo za realizaciju niza projekata sa CBK-om i izrazio interesovanje za njihovo povećanje.
Dok je direktor EBRD-a za Kosovo, Neil Tayjlor pokazao spremnost za povećanje saradnje između dve institucije.