Guvernera Mehmeti primio je šef Kancelarije Evropske unije g. SZUNYOG

16/02/2022

Guvernera Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, primio je šef Kancelarije Evropske unije / Specijalni predstavnik Evropske unije (EU) na Kosovu, Tomáš SZUNYOG.

Na ovom sastanku je razgovarano o najnovijim makroekonomskim kretanjima, posebno u finansijskom sektoru.

Guverner Mehmeti je obavestio šefa Kancelarije EU o radnjama koje je CBK preduzela na razvoju i održavanju stabilnosti finansijskog sistema, kao i redovnim aktivnostima u oblasti integracije, razvijenim zajedno sa institucijama EU.

Guverner Mehmeti je takođe istakao oprezne mere koje je preduzela CBK u saradnji sa finansijskim institucijama koje deluju na Kosovu, a koje su se pokazale kao veoma efikasne u održavanju finansijske stabilnosti i minimiziranju posledica po ekonomiju zemlje uopšte.

Kao rezultat ovih mera, očekivani rizici po bankarski sektor se nisu materijalizovali, a bankarski sektor je uspeo da održi visok stepen stabilnosti i odigrao je veoma važnu ulogu u oporavku ekonomije kroz kontinuirano kreditiranje i pružanje mera olakšavanja zajmoprimcima.

Između ostalog, guverner je obavestio g. SZUNYOG o preduzetim merama u sektoru osiguranja, uključujući unapređenje regulatornog i nadzornog okvira, do najekstremnijih mera oduzimanja licenci kompanijama, koje konačno nisu ispunile zakonske i regulatorne zahteve koji su na snazi.

Istovremeno, guverner se zahvalio Evropskoj uniji na kontinuiranoj podršci datoj Kosovu i CBK-u.