Guverner Mehmeti se sastao sa predsednikom odbora Çalik Holding, Ahmet Çalik

16/02/2022

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, primio je Ahmet Çalik, predsednika odbora Çalik Holding, akcionara Banka Kombëtare Tregtare, kao i rukovodioce Banka Kombëtare Tregtare.

Na ovom sastanku, guverner Mehmeti je prisutnima predstavio trenutnu situaciju u finansijskom sektoru, mere koje je preduzela CBK za održavanje likvidnosti bankarskog sektora.

Guverner je naveo i angažovanje da zajedno sa bankarskim sektorom dodatno pomognemo ekonomiji zemlje.

Sa druge strane, Ahmet Çalik se zahvalio guverneru na njegovoj kontinuiranoj posvećenosti i posvećenosti CBK-a u razvoju bankarskog sektora, kao i na stvaranju povoljne klime za povećanje konkurencije i podsticanje stranih investicija u ovom sektoru.