Guverner Mehmeti se sastao sa Poverenicom za informacije i privatnost, gđom. Sogojeva Dermaku

08/03/2022

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, primio je na sastanku Poverenicu za informacije i privatnost gđu. Krenare Sogojeva-Dermaku.

Na sastanku su se guverner Mehmeti i poverenica Sogojeva-Dermaku dogovorili da povećaju stepen saradnje i koordinacije aktivnosti i radnji u okviru delokruga, nadležnosti i ovlašćenja obe institucije.
Između ostalog, dve institucije su se dogovorile da uspostave koordinacione mehanizme koji će biti u stalnoj komunikaciji o pitanjima od zajedničkog interesa u sprovođenju zakonodavstva i ovlašćenja koja naše institucije imaju.