Guverner Mehmeti se sastao sa novom misijom MMF-a

17/10/2018

Guverner Centralne Banke Republike Kosova, Fehmi Mehmeti, primio je na sastanku novu misiju Međunarodnog Monetarnog Fonda, na čelu sa Stephanie Eble, rukovodiocem Misije Međunarodnog Monetarnog Fonda na Kosovu.
Guverner Mehmeti je upoznao prisutne sa postojećom situacijom u finansijskom sistemu Kosova uopšte, a posebno u bankarskom sistemu, koji je i dalje stabilan i u kontinuiranom rastu.
Guverner Mehmeti, zahvalio se na stalnoj podršci koju je Međunarodni Monetarni Fond pružao Kosovu, a posebno Centralnoj Banci Republike Kosova, u izvršavanju svoje dužnosti za podsticanje i održavanje finansijske stabilnosti, koja se stalno povećava.