Guverner Mehmeti se sastao sa Misijom Svetske banke

19/12/2018

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti u društvu Sokola Havollija, zamenik guvernera, Shkëndije Himaj, koordinatorica za opšte funkcije i Arbena Mustafu, glavni ekonomista, sastao se sa misijom Svetske banke koja je u poseti Kosovu.

Guverner Mehmeti je obavestio službenike ove misije o stanju u finansijskom sistemu.

Ovom prilikom je guverner Mehmeti izjavio da je finansijski sektor imao pozitivne pomake, pri čemu je kreditiranje banke obilježilo godišnji rast od preko 11,5%, dok su kamatne stope na kredite opale na 6,6%, dok je stopa nenaplativih kredita opala na oko 2,7 %.

Štaviše, guverner Mehmeti je upoznao sa kontinuiranim aktivnostima CBK-a u daljem unapređenju regulatornog okvira finansijskog sistema, u skladu sa najboljim međunarodnim standardima.

Misija Svetske banka koju je predvodi Asli Senkal, ekonomista Ekaterina Vostroknutova, glavni ekonomista i drugi službenici su se zahvalili guverneru Mehmetiju o kontinuiranoj saradnji, te su razgovarali o načinima daljeg jačanja saradnje između Svetske banke i CBK-a.

Misija Svetske banke koja će ove nedelje boraviti na Kosovu, glavni cilj je da identifikuje moguće akcije koje će se podržati od strane Operacije finansiranja razvojnih politika.