Guverner Mehmeti se sastao sa Misijom FSAP Svetske Banke

17/06/2019

Guverner Centralne Banke Republike Kosova, Fehmi Mehmeti, sastao se danas sa zvaničnicima Misije Svetske Banke koji borave u poseti Kosovu.

Na ovom sastanku razgovaralo se o detaljima angažovanja za razvojnu komponentu FSAP, u vezi sa platnim sistemom, identifikacijom finansijskog jaza i drugim razvojnim pitanjima za Centralnu Banku Republike Kosova.

Guverner Mehmeti je informisao zvaničnike ove institucije o položaju finansijskog sistema u zemlji i zahvalio predstavnicima Svetske Banke na kontinuiranoj podršci koju je Svetska Banka davala i koju kontinuirano daje Centralnoj Banci Republike Kosova.

Ovom prilikom, Guverner Mehmeti je izjavio da je finansijski sistem u Republici Kosovo imao pozitivan razvoj u svim svojim pokazateljima, uz godišnji rast kreditiranja od oko 11%, godišnji rast depozita od oko 10%, kamatne stope na kredite su pale na 6,5%, dok je stopa nekvalitetnih kredita zabeležila pad na 2,6%.

Guverner Mehmeti je informisao predstavnike SB o pozitivnim kretanjima u drugim sektorima, kao što su sektor osiguranja, penzija i mikrofinansijskih i nebankarskih finansijskih institucija.

Predstavnici SB na čelu sa šefom misije Nadeem Karmali, zahvalili su Guverneru Mehmeti na kontinuiranoj saradnji i čestitali CBK-u na razvojnim inicijativama u funkciji razvoja CBK-a, a razgovarali su i o načinima daljeg unapređenja saradnje između SB i CBK.