Guverner Mehmeti se sastao sa Izvršnim Direktorom MMF-a za Kosovo

27/03/2023

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, primio je na sastanku Izvršnog Direktora Međunarodnog Monetarnog Fonda za Kosovo, Daniel Palotai i šefa Misije Međunarodnog Monetarnog Fonda za Kosovo Gabriel Di Bella.

Na ovom sastanku Guverner Mehmeti je informisao gdina Palotai i gdina Di Bella u vezi sa najnovijim dešavanjima u finansijskom sektoru zemlje.   

Takođe, Guverner Mehmeti upoznao je prisutne sa dostignućima u finansijskom sektoru tokom poslednjih pet godina i naglasio činjenicu da finansijski sektor nastavlja da bude dobro kapitalizovan, likvidan i sa pozitivnom performansom                . 

Guverner Mehmeti se zahvalio Izvršnom Direktoru Međunarodnog Monetarnog Fonda za Kosovo, na njegovom zalaganju za povećanje saradnje i kontinuiranu pomoć Međunarodnog Monetarnog Fonda za CBK i Kosovo. 

S druge strane, gdin Palotai je izrazio zahvalnost na dosadašnjoj saradnji i spremnost za kontinuiranu podršku CBK-u.