Guverner Mehmeti se sastao sa glavnim izvršnim direktorom Raiffeisen Bank International, Dr. Johann Strobl

17/09/2019

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, sastao se sa Dr. Johan Strobl, glavnim izvršnim direktorom Raiffeisen Bank International, Peter Lennkh, predsednikom Nadzornog obora Raiffeisen Bank Kosovo, koji je ujedno i član Upravnog odbora Raiffeisen Bank International, kao i sa Robert Wright, izvršnim direktorom Raiffeisen Bank Kosovo.

Na ovom sastanku se razgovaralo o pozitivnim kretanjima na bankarskom sektoru, budućim izazovima i ulozi ovog sektora u ekonomskom razvoju Kosova. 

Guverner Mehmeti je obavestio zvaničnike Raiffeisen banke o stabilnosti finansijskog sistema u zemlji i zahvalio se predstavnicima Raiffeisen banke na stalnoj podršci koju su u kontinuitetu dali razvoju finansijskog sektora i ekonomskom razvoju uopšteno. 

Ovom prilikom je guverner Mehmeti čestitao Raiffeisen banci na otvaranju nove centralne kancelarije i zahvalio se Dr. Strobl na investicijama Raiffeisen banke na Kosovu, naglašavajući da je ova investicija pokazatelj opredeljenja za nastavak podrške finansijskog sektora i u budućnosti. 

Isto tako, guverner Mehmeti je upoznao predstavnike Raiffeisen banke sa pozitivnim kretanjima u poboljšanju regulatornog okvira s ciljem brže integracije finansijskog sektora Kosova u Evropskoj uniji. 

S druge strane, predstavnici Raiffeisen banke su se zahvalili guverneru Mehmeti na stalnoj podršci finansijskom sektoru i čestitali su CBK-u na razvojnim inicijativama u funkciji unapređenja nadgledanja finansijskog sistema.