Guverner Mehmeti se sastao sa direktorom Odeljenja za Evropu u MMF-u

22/10/2021

U okviru redovnih godišnjih sastanaka Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke, guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, sastao se sa Alfred Kammer, direktorom Odeljenja za Evropu u MMF-u.

Na ovom sastanku, guverner Mehmeti je predstavio stavove CBK-a o makroekonomskim i finansijskim kretanjima na Kosovu, naglašavajući posebno visoku stabilnost koju uživa finansijski sistem zemlje i njegovu ulogu u podršci ekonomskom oporavku zemlje.

Takođe, guverner Mehmeti je ponovio, da je neophodno da se popune upražnjena mesta u Odboru CBK-kao neophodnost za normalno funkcionisanje ove institucije.

S druge strane, Kammer je pohvalio pozitivna kretanja u finansijskom sistemu zemlje i veoma važnu ulogu koju imaju CBK i finansijski sistem u suočavanju  ekonomije zemlje sa posledicama izazvanim pandemijom Covid-19.

On je takođe pozvao na što bržije funkcionisanje Odbora CBK-a i istakao neophodnost očuvanja nezavisnosti Centralne banke kako političke intervencije ne bi ometale efikasno vršenje funkcije ove veoma važne institucije .