Guverner Mehmeti se sastao sa delegacijom IFC-a

28/03/2019

Guverner Centralne banke Republike Kosovo Fehmi Mehmeti primio je na sastanak delegaciju Međunarodne finansijske korporacije (IFC), deo Svetske banke na čelu sa Damien Shiels. 

Guverner Mehmeti je informisao učesnike o najnovijim dešavanjima u finansijskom sektoru, posebno za bankarski sektor, koji nastavlja da bude stabilan. 

S druge strane, predstavnici IFC-a su informisali Guvernera Mehmeti o svom projektu za poboljšanje i reformu pravne strukture i izgradnje kapaciteta u oblasti restrukturiranja i likvidacije poslovanja. 

Svrha ovog projekta je da pomogne Vladi Republike Kosovo u njenim naporima da poboljša svoj pre-stečajni režim i neefikasnosti plaćanja u zemlji i stimulisanje korišćenje stečajnog okvira. 

Očekuje se da će ovaj projekat dovesti do poboljšanja povraćaja kredita i povećanog povraćaja kredita kreditorima, omogućiti rehabilitaciju potencijalnih poslovanja i ublažiti likvidaciju neefikasnih kompanija i vratiti njihovu imovinu u produktivnu upotrebu. 

Ovaj projekat će takođe rezultirati u mogućnost pristupa kreditima povećanjem predvidljivosti za zajmodavce i smanjenjem premija za rizik koje oni mogu nametnuti, čime će kredit biti pristupačniji.

Uopšteno, ovo ima za cilj stvaranje povoljnog poslovnog okruženja za strane i domaće investitore i stvaranje poslovanja neophodnog za održivi ekonomski rast.

To će se postići ciljanom tehničkom pomoći za poboljšanje primarnog i sekundarnog pravnog okvira za nesposobnost plaćanja i stečaja, stvaranjem pravnog i regulatornog okvira za administratore likvidacije, podizanju kapaciteta za ključne aktere u procesu stečaja i izgradnja mehanizama za promovisanje upotrebe stečajnog sistema.

Takođe, IFC je zatražio od CBK-a podršku u ovom projektu, kao i da ima primarnu ulogu u vođenju Radne grupe i razvoju strategije za nenaplative kredite.

IFC je izrazilo spremnost da pomogne u daljem unapređenju Kosovskog registra kredita.

S druge strane, Guverner Mehmeti se zahvalio IFC-u i Svetskoj banci na kontinuiranoj podršci finansijskog sektora i izrazio spremnost za saradnju i u budućnosti.