Guverner Mehmeti se dogovorio sa Svetskom bankom o realizaciji projekta za povećanje pristupa finansijama

21/03/2019

Guverner Centralne banke Republike Kosovo, Fehmi Mehmeti, sastao se danas sa visokim zvaničnicima Svetske banke, koji borave u poseti Kosovu, u cilju dogovaranja oko konkretnih projekata koji će pomoći povećanje pristupa privatnog sektora finansijama. Projekti koji su dogovoreni sa guvernerom Mehmetijem se odnose na unapređenje zakonskog okvira platnog sistema, studiji izvodljivosti za identifikaciju finansijskog jaza, unapređenje finansijske edukacije koja naglašava doznake kao veoma značajnu kategoriju prihoda na Kosovu. Takođe, guverner Mehmeti je pohvalio delegaciju u vezi napretka koji je ostvaren u projektu za povećanje finansiranja za Kosovski fond za kreditne garancije, kao i početak studije za identifikaciju izazova sa kojima se suočavaju mala i srednja preduzeća.

Guverner Mehmeti je informisao zvaničnike ove institucije o stanju u finansijskom sistemu i zahvalio se predstavnicima SB-a na stalnoj podršci koju su dali i daju za Centralnu banku Republike Kosovo. Ovom prilikom, guverner Mehmeti je izjavio da finansijski sistem u Republici Kosovo je imao pozitivan razvoj, beležeći godišnji rast od 6.9%, dok je bankarsko kreditiranje zabeležilo godišnji rast od oko 11%, kreditne kamatne stope su smanjene na 6.3%, dok je stopa nenaplativih kredita zabeležila pad na 2.7%. Guverner Mehmeti je obavestio predstavnike SB-a u vezi sa pozitivnim razvojima u ostalim sektorima, kao što su sektor osiguranja, penzija i mikrofinansijskih i nebankarskih finansijskih institucija. Predstavnici SB-a, koje je predvodio Mario Guadamillas – menadžer Stuba za finansiranje i tržišta, zahvalili su se guverneru Mehmetiju na kontinuiranoj saradnji i pohvalili su CBK o razvojnim inicijativama u funkciji razvoja privatnog sektora, a takođe su razgovarali i o načinima daljeg povećanja saradnje između SB-a i CBK-a.