Guverner Mehmeti sastao se sa Šefom Slovačke kancelarije za veze

26/04/2021

Guverner Centralne banke Republike Kosovo Fehmi Mehmeti primio je šefa Slovačke kancelarije za vezu u Prištini, Rastislava Kostilníka.

Guverner Mehmeti informisao je   g. Kostilníka o  zbivanjima   u finansijskom sektoru i angažovanju  CBK da što je moguće lakše prevaziđe situaciju od uticaja izazvanih pandemijom.

Guverner je takođe pomenuo mere koje je CBK preduzela kako bi pomogla građanima i preduzećima u prevazilaženju trenutne situacije, kao i radnje na održavanju finansijskog sektora stabilnim i likvidnim.

Guverner Mehmeti izrazio je spremnost za produbljivanje  saradnje sa finansijskim institucijama u Slovačkoj, kako bi se podstakao finansijski sektor da ulaže u našu zemlju.

Sa druge strane, šef Slovačke kancelarije za vezu u Prištini, Rastislav Kostilník, zahvalio se guverneru Mehmetiju na prijemu i pruženim informacijama i izrazio spremnost na  dalje sarađivanje  na pitanjima vezanim za finansijski sistem između dve institucije.